سپاس مدافعان سلامت (مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع))

.

سپاس مدافعان سلامت (مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع))

سپاس مدافعان سلامت (مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع))

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع)

 

سپاس مدافعان سلامت

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

فیلم ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *