پویش ملی مبارزه با سرطان ( 1 الی 7 بهمن ماه )

.

پویش ملی مبارزه با سرطان ( 1 الی 7 بهمن ماه )

پویش ملی مبارزه با سرطان ( 1 الی 7 بهمن ماه ) شعار اصلی پویش ملی مبارزه با سرطان : « سرطان قابل پیشگیری ودرمان است ، با خودمراقبتی وامید »

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع) :

 

پویش ملی مبارزه با سرطان  ( 1 الی 7 بهمن ماه )

 

شعار اصلی پویش ملی مبارزه با سرطان :

   « سرطان قابل پیشگیری ودرمان است ، با خودمراقبتی وامید »

شعارهای دیگر پویش ملی مبارزه با سرطان :

          « من از سرطان قوی ترم  »

          « امیدواری از سرطان قوی تر است »

          « همراهی از سرطان قوی تر است »

          « زمان از سرطان قوی تر است »

 

پیام های پویش :

                       " روش های خود مراقبتی برای پیشگیری اولیه از سرطان را بشناسید "

                       " سهم شما از علل قابل پیشگیری مرگ ناشی از سرطان ، بیش از 50% است. "

                       " علایم هشداردهنده سرطان را بشناسید. هرچه سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمان پذیر تر است . "

                      " زندگی روانی ، معنوی و اجتماعی سالم ، یعنی ابتلای کمتر به سرطان ، خود ودیگران را دوست بدارید. "

                      " سرطان بیماری سنین بالا است ، اما گاهی زمینه ارثی ، شروع سرطان را جلو می اندازد "

                     "  سرطان قابل پیشگیری است اگرشیوه زندگی خود را اصلاح کنیم "

 

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی