10 مارس مصادف با 20 اسفند روز رژیم درمانگر گرامی باد

.

10 مارس مصادف با 20 اسفند روز رژیم درمانگر گرامی باد

دکتر سید محمد حسینی,سعید امیدی,نجمه ابراهیمی,سعید امیدی رئیس مالی بیمارستان امیر سمنان, روز رژیم درمانگر

.

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین (ع):

دومین چهارشنبه ماه مارس هرسال روز جهانی “رژیم درمانگر،  Nutritionist's Day” نام نهاده شده  که مصادف با 10 مارس 2021 و 20 اسفند ماه سال 1399 می باشد.

دکتر سید محمد حسینی رئیس بیمارستان همراه با جناب آقای امیدی رئیس امور مالی بیمارستان امیر (ع) این روز را به سرکار خانم ابراهیمی کارشناس ارشد تغذیه تبریک و تهنیت گفتند.طی مصاحبه ای ابراهیمی از خدمات انجام شده در بیمارستان توسط واحد تغذیه موارد زیر را شرح داد.

واحد تغذیه بیمارستان واحدی فنی و اجرایی، زیر نظر مدیر بیمارستان بوده و در هماهنگی با بخش های مرتبط شامل پرستاری، خدمات غذایی، اعتباربخشی و ... ارائه خدمت می کند .

واحد تغذیه در دو حوزه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و مدیریت خدمات غذایی فعالیت می کند و با هماهنگی سایر اعضا تیم درمان ، از طریق ارزیابی تغذیه ای بیماران ، ارائه مشاوره تغذیه فردی و ارائه خدمات غذایی مناسب جهت تأمین ، حفظ و ارتقا سلامت بیماران خدمت می نماید . در این واحد ، خدمات غذایی بیمارستان و مراقبت های تغذیه ای بیماران به شکل برنامه ریزی شده ، ساماندهی می شود . عملکرد و فعالیت این واحد همچنین تأثیر بسیار زیادی بر میزان رضایتمندی بیماران دارد .

مدیریت خدمات غذایی

مدیریت خدمات غذایی شامل مجموعه ای از اعضا ( صاحبان  فرآیندهای خدمات غذا )، اقدامات و مقررات ( بر اساس شرح وظایف معین ) با هدف تأمین غذا ، تغذیه مصنوعی و میان وعده جهت بیماران ، کارکنان بیمارستان و همراهان بیمار می باشد . محصول آماده شده در این مدیریت در بالین بیمار ، رستوران بیمارستان و غرفه فروش میان وعده و غذای سرد در بیمارستان ارائه می شود.

موضوع با اهمیت در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان ، هماهنگی های بین واحد خدمات غذایی و تیم درمان است. مدیران خدمات غذایی باید پاسخگوی انتقال غذا به بخش ، به عنوان یک نقطه بحرانی باشند . از عمده ترین وظایف کارشناس تغذیه در جایگاه مدیریت خدمات غذایی بیمارستان بر اساس شرح خدمات مندرج در ائین نامه تأسیس بیمارستان ها ، نظارت بر همه فرآیندهای غذا از خرید تا مصرف است .

محدودیت بودجه ای نیز به ویژه در زمان هایی خاص که تأمین به موقع آن غیر قابل پیش بینی است بخش عمده ای از نگرانی های خدمات غذا را تشکیل می دهد که لازم است با مدیریت کارشناس تغذیه و همفکری سایر اعضا مدیریت خدمات غذایی ، برنامه ریزی مناسب جهت تهیه غذا با کیفیت مناسب و منطبق با محدودیت های بودجه صورت گیرد.

ارائه خدمات :

الف – مشاوره تغذیه

-         مشاوره تغذیه برای تمام بیماران دیابتیک – فشارخونی – قلبی به هنگام بستری

-         مشاوره تغذیه برای بیمارانی که از طرف پزشک درخواست مشاوره در پرونده ثبت شده باشد.

-         مشاوره تغذیه برای بیماران سرپایی که از جانب پزشکان این مرکز ارجاع داده می شوند.

-         مشاوره تغذیه و کنترل و پایش وضعیت بیماران فنیل کتونوری استان سمنان که تحت کنترل این مرکز هستند.

-         انجام و پی گیری امورات مربوط به بیماران فنیل کتونوری و تمام بیماران متابولیک

ب—مدیریت بخش غذا

     - نظارت بر حسن اجرای قرارداد تهیه غذای بیمارستان

     - نظارت بر کمیت و کیفیت غذای بیمارستان

     - تهیه و تنظیم برنامه غذایی دو هفتگی معمولی و رژیمی بیماران و کارکنان

     - تهیه و تنظیم امار های غذایی روزانه

     - تایید لیست های هزینه غذایی روزانه

خانم نجمه ابراهیمی
تهیه کننده:

خانم نجمه ابراهیمی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *