اعزام تیم شهید رهنمون بیمارستان امیرالمومنین (ع) به مسجد علی ابن ابیطالب (ع)

 

 

اعزام تیم شهید رهنمون بیمارستان امیرالمومنین (ع) به مسجد علی ابن ابیطالب (ع)

                   تیم شهید رهنمون بیمارستان امیر دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تهیه کننده:

آقای رضا آذرپور

گالری عکس مرتبط