افتتاحیه مراسم مرهم در ضلع شمالی مسکن مهر و راه اندازی غرفه سلامت

 

 

افتتاحیه مراسم مرهم در ضلع شمالی مسکن مهر و راه اندازی غرفه سلامت

افتتاحیه مراسم مرهم
تهیه کننده:

آقای آذرپور

گالری عکس مرتبط