برگزاری جشن عید غدیر توسط سبزپوشان اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین (ع)

 

 

برگزاری جشن عید غدیر توسط سبزپوشان اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین (ع)

                    جشن عیدغدیر توسط سبزپوشان اتاق عمل بیمارستان امیر سمنان
تهیه کننده:

آقای آذرپور و خانم ابراهیمی

گالری عکس مرتبط