برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محوطه بیمارستان

 

 

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محوطه بیمارستان

                زیارت عاشورا در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیر سمنان
تهیه کننده:

آقای آذرپور

گالری عکس مرتبط